Wwft veranderingen leidraad

Belangrijke veranderingen in de nieuwe leidraad Wwft

dinsdag 02 juli – 2024

Algemene leidraad Wwft: de belangrijkste wijzigingen

Het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben recent een vernieuwde versie van de Algemene Leidraad Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) uitgebracht. Deze richtlijnen helpen instellingen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en misbruik van het financiële systeem te voorkomen. We nemen je mee door de belangrijkste wijzigingen.

Uitbreiding naar virtuele valuta

Vanaf nu vallen ook aanbieders van diensten met virtuele valuta onder de Wwft. Dit betekent dat bedrijven die bijvoorbeeld bewaarportemonnees voor cryptocurrencies aanbieden, strikte regelgeving moeten volgen. De Nederlandsche Bank (DNB) zal deze bedrijven controleren op geschiktheid en betrouwbaarheid van hun sleutelfiguren (UBO’s). Bovendien moeten ze een integere en gecontroleerde bedrijfsvoering garanderen.

Waarborging van integriteit

Bedrijven die met virtuele valuta werken, moeten een eerlijke en gecontroleerde bedrijfsvoering hebben. Er moeten duidelijke regels zijn om belangenconflicten te vermijden, bijvoorbeeld in de omgang met persoonlijke belangen en vertrouwelijke informatie.

Melding van ongebruikelijke transacties

Bij het melden van ongebruikelijke transacties moeten instellingen deze informatie intern delen, maar pas nadat de Financial Intelligence Unit (FIU) geïnformeerd is. De FIU heeft de bevoegdheid om dit delen van informatie te verbieden indien nodig.

Identificatie van UBO’s

De leidraad biedt verduidelijking over wie als UBO wordt beschouwd en hoe zij geïdentificeerd moeten worden. Bij beursgenoteerde bedrijven is meestal geen aparte identificatie van UBO’s nodig. Voor trusts met een groot aantal begunstigden moet de gehele groep als UBO worden beschouwd.

Focus op risicoanalyse

De leidraad benadrukt opnieuw het belang van een gedegen risicoanalyse. Instellingen moeten inschatten welke risico’s er zijn en hoe deze kunnen worden beperkt. Het is cruciaal dat deze beoordeling eerlijk en niet-discriminerend gebeurt. Klanten uit risicovolle sectoren mogen niet zonder meer geweigerd worden.

Deze vernieuwde richtlijnen helpen instellingen om beter te voldoen aan de Wwft-regels en het risico op misbruik van het financiële systeem te minimaliseren. Voor gedetailleerde informatie kun je de volledige leidraad downloaden van de websites van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bij Fellowfield zijn we toegewijd aan het ondersteunen van organisaties in hun naleving van de Wwft. Onze expertise op het gebied van Risk & Compliance helpt bedrijven om de integriteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen. Ontdek hoe onze diensten,  vacatures en interim opdrachten professionals kunnen ondersteunen in een steeds veranderend landschap van regelgeving.