Banken slagen onvoldoende bij het realiseren van ESG-ambities

donderdag 16 mei – 2024

ESG: de strategie-executiekloof

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse banken regelmatig te maken krijgen met een kloof tussen hun ambitieuze ESG-doelstellingen en de daadwerkelijke uitvoering ervan, ofwel; banken slagen onvoldoende bij het realiseren van ESG-ambities.

Dit onderzoek, uitgevoerd door Roos van Delden als onderdeel van haar master Environmental Sciences aan de Wageningen Universiteit, in samenwerking met ACE, wijst op een discrepantie tussen de verkondigde duurzaamheidsdoelen van banken en hun dagelijkse activiteiten, ook wel bekend als de strategie-executiekloof. Dit roept vragen op over de effectiviteit van het beleid en de mate waarin dit is afgestemd op de werkwijze van banken. De implementatiekloof suggereert dat er iets misgaat in het proces van ambitie naar realisatie.

Reputatieschade

Het niet nakomen van deze doelstellingen kan ernstige gevolgen hebben, waaronder reputatieschade. Een recent voorbeeld hiervan is de juridische actie van Milieudefensie tegen ING, waarin de bank wordt beschuldigd van onvoldoende inspanningen in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Regelgeving zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) stimuleert banken om meer aandacht te besteden aan ESG-criteria. Ondanks deze regelgeving beschouwen veel banken ESG nog steeds als een optionele toevoeging of zelfs als een marketinginstrument, in plaats van een integraal onderdeel van hun strategie.

Concrete acties

Om deze uitdagingen aan te gaan, is het volgens Van Delden essentieel om de ESG-ambities te vertalen naar concrete acties. Banken moeten hun duurzaamheidsdoelstellingen serieus nemen en deze integreren in hun strategieën. Dit vereist fundamentele veranderingen binnen de structuur en cultuur van banken, waarbij duurzaamheid de juiste strategische prioriteit krijgt en de benodigde middelen worden ingezet om doelstellingen te bereiken.

Het is belangrijk om te beseffen dat duurzaamheid een onmisbare rol zal blijven spelen in onze maatschappij en in de financiële sector. Banken moeten daarom actief werken aan het overbruggen van de kloof tussen hun ESG-ambities en de daadwerkelijke uitvoering ervan om een positieve impact te hebben op zowel de samenleving als het bankwezen als geheel.