sabine-krapte arbeidsmarkt mckinsey

Krapte op de arbeidsmarkt en McKinsey’s hervormingsvoorstellen

maandag 01 juli – 2024

Toenemende Krapte op de Arbeidsmarkt

Nederland staat voor een groeiende uitdaging met de krapte op de arbeidsmarkt. Volgens een recent rapport van McKinsey kan het tekort tegen 2030 oplopen tot 1,4 miljoen mensen. Vooral sectoren als techniek, IT, en zorg en welzijn zullen zwaar getroffen worden, met tekorten van respectievelijk 100.000, 105.000 en 245.000 werknemers.

Noodzaak voor Mobiliteit en Omscholing

McKinsey benadrukt dat nieuwe instroom onvoldoende zal zijn om deze tekorten op te vullen. Daarom is het essentieel dat mensen die al werkzaam zijn, overstappen naar de tekortgebieden. Dit vergt een aanzienlijke verbetering in omscholing en persoonlijke ontwikkeling. Het adviesbureau stelt een ‘trein van baantransities’ voor, gericht op het faciliteren van deze verschuivingen naar banen met hogere productiviteit.

Vier Essentiële Elementen voor Hervorming

  • Verhogen van Productiviteit: Door technologische innovatie en efficiëntie kunnen werknemers meer output leveren.
  • Optimaliseren van Arbeidsparticipatie: Meer mensen moeten worden aangemoedigd en gefaciliteerd om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
  • Vergroten van Mobiliteit: Werknemers moeten eenvoudig tussen sectoren kunnen bewegen om tekorten op te vangen.
  • Verbeteren van Arbeidsgeschiktheid: Investeren in gezondheid en vaardigheden van de beroepsbevolking.

Verwachte Impact

Met deze maatregelen verwacht McKinsey dat het tekort aan personeel met 85 tot 90 procent kan worden verminderd door productiviteitsverhoging en arbeidsparticipatie. Hierdoor kan het voorspelde tekort van 1,4 miljoen mensen worden teruggebracht tot ongeveer 200.000 in 2030.

Bij Fellowfield blijven we de ontwikkelingen nauwlettend volgen om onze hoogopgeleide financials optimaal te ondersteunen in deze veranderende arbeidsmarkt. Heb je vragen over hoe deze trends jouw carrière kunnen beïnvloeden? Neem dan contact met ons op.

Bron: accountant.nl