Anouk Bob ZZP

Nieuwe verzekering voor ZZP’er op komst: wat betekent dit voor jou?

dinsdag 02 juli – 2024

Introductie van de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ)

Er is eindelijk een ontwerp voor een nieuwe verzekering voor zelfstandigen (ZZP’ers): de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandige ondernemers. Deze Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) is het resultaat van afspraken uit het pensioenakkoord van vijf jaar geleden en zou binnen vier jaar kunnen worden ingevoerd.

Waarom een Verplichte AOV?

Veel zelfstandigen zijn nu niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid vanwege hoge kosten of uitsluitingen door leeftijd of medische redenen. Volgens minister Van Gennip is de nieuwe verzekering voor zelfstandigen, de BAZ, nodig om deze groep beter te beschermen en een gelijk speelveld te creëren tussen zelfstandigen en werknemers. Dit voorkomt ook dat de risico’s van arbeidsongeschiktheid op de samenleving worden afgewenteld.

Uitwerking en Uitvoering

De BAZ is ontworpen met drie kernwaarden: betaalbaarheid, uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid. De verzekering wordt verplicht voor alle zelfstandigen die ‘winst uit onderneming’ genieten en heeft een wachttijd van een jaar. De uitkering is 70 procent van je winst vóór arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon, en loopt door tot de AOW-leeftijd.

De premie wordt fiscaal aftrekbaar en bedraagt ongeveer 6,5 procent van je winst uit onderneming, met een maximum van 195 euro per maand. Je kunt kiezen voor een opt-out als je een private verzekering hebt die aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Benodigde Aanpassingen en Implementatie

De invoering van de BAZ, de nieuwe verzekering voor zelfstandigen, is onderdeel van hervormingen die Nederland moet doorvoeren om aanspraak te maken op het Europese coronaherstelfonds. Daarom moet de wet in het eerste kwartaal van 2025 worden aangenomen. Minister Van Gennip verwacht dat de implementatie nog twee tot drie jaar zal duren, vanwege aanpassingen bij de fiscus, verzekeraars en het UWV.

De BAZ geldt niet voor directeur-grootaandeelhouders, resultaatgenieters met inkomsten uit overig werk, en meewerkende levenspartners.

Wat dit betekent voor jou als ZZP'er

De invoering van de verplichte BAZ, de nieuwe verzekering voor zelfstandigen, zorgt voor betere bescherming tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit draagt bij aan een stabielere en gezondere arbeidsmarkt voor zelfstandigen.

Bij Fellowfield houden we je op de hoogte van belangrijke veranderingen in jouw vakgebied. Heb je vragen over hoe deze nieuwe wetgeving jouw situatie beïnvloedt? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.