Risicobeheersing cruciaal voor passende zorg en verantwoorde besteding

dinsdag 06 september – 2022

Fellowfield bleek met hun kandidaat midden in de roos te hebben geschoten

Makkelijk is de opdracht waarmee de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) belast is, niet. Als toezichthouder op goed bestuur en professionele bedrijfsvoering van zorgkantoren, speelt zij een belangrijke rol binnen een hoog geagendeerd maatschappelijk thema: het verzekeren van goede, toegankelijke en betaalbare zorg. En daar komt veel, heel veel bij kijken, zegt NZa-toezichthouder Ricardo Peeters Weem. Risicobeheersing is cruciaal voor passende zorg en verantwoorde besteding.

“Als het zo doorgaat, zou over twintig jaar één op de drie werkende Nederlanders actief moeten zijn in de zorg om de explosieve zorgvraag te kunnen beheersen”, zegt Peeters Weem. “Waar ´m dat in zit? Vooral in het beroep dat steeds meer mensen in de toekomst zullen doen op de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouderen of mensen met een chronische beperking.”

Explosieve zorgvraag

Vanwege de explosieve zorgvraag is het zaak dat zorgkantoren (uitvoerders van de Wlz) hun governance en bedrijfsvoering op orde hebben. Is dit niet het geval? “Dan bestaat de kans dat knelpunten in de uitvoering van die Wlz niet tijdig inzichtelijk zijn, waardoor burgers niet altijd precies de zorg ontvangen die zij nodig hebben of geld niet altijd even doelmatig besteed wordt”, waarschuwt Peeters Weem. “En dat kunnen en willen we ons niet veroorloven”.

Piekbelasting & externe hulptroepen

Het is één van de kerntaken van de NZa om te toetsen of de Wlz-uitvoerders hun interne functies voor compliance, audit en risicobeheer (zogeheten sleutelfuncties) wel optimaal hebben ingericht. Uit onderzoek dat vorig jaar door de NZa werd uitgevoerd, bleek dit niet altijd helemaal goed te gaan. En daarmee stonden Peeters Weem en zijn collega´s voor een grote én urgente uitdaging: Want hoe zorg je ervoor dat de zorgkantoren in het bijzonder die functies op orde hebben? En hoe maak je dat inzichtelijk?

Peeters Weem: “vanwege de piekbelasting die deze omvangrijke opdracht opleverde, bleek de interne capaciteit van de NZa niet toereikend om de beheersing van deze sleutelfuncties ook gericht te adresseren. Externe hulptroepen moesten uitkomst bieden, maar waar vind je die? We zochten iemand die meteen vliegklaar was, de zorgmarkt goed kende én op interim basis de inrichting van sleutelfuncties bij zorgkantoren onder de loep kon nemen en efficiënt beleid kon voorstellen op de bevindingen.”

NZa - Risicobeheersing cruciaal voor passende zorg

Bob van Rijthoven (Fellowfield), Erna Sluis en Ricardo Peeters Weem (NZa)

Duurzame samenwerking sleutel tot succes

Specialistische rol & deskundige bemiddeling

Omdat het hier zo’n specialistische rol betrof, bleek het aantrekken van een geschikte kandidaat geen sinecure. “Het vergt nogal wat om zo’n complexe rol goed te kunnen doorgronden”, zegt de NZa-toezichthouder. Eén van de partijen die we voor deze klus uitnodigden, was Fellowfield. Ik ken Fellowfield en Bob van Rijthoven (risk manager en mede-directeur van Fellowfield, red) nog van mijn tijd bij VGZ. Hij en zijn collega´s onderscheiden zich door hun substantiële inhoudelijke kennis van finance en risk. De oprichters komen immers zelf uit die hoek en hebben daarom toegang tot een enorm uitgebreid en specialistisch netwerk. Zo hebben zij aan een half woord genoeg om een complexe rol te begrijpen en de uitdaging ter tafel met precisie te doorgronden. Omdat Bob en ik elkaar kenden, ben ik verder niet betrokken geweest bij de selectie, maar Fellowfield bleek met hun kandidaat midden in de roos te hebben geschoten.”

Schot in de roos

Dat schot in de roos heet Erna Sluis, een door de wol geverfde bestuurder en toezichthouder met een juridische achtergrond, gedetailleerde kennis van finance en compliance én ervaring binnen diverse zorginstellingen. Voor een eerdere opdracht had ze bovendien al eens een onderzoek begeleid naar de inrichting en werking van de compliance functie door De Nederlandsche Bank.

Peeters Weem: “Erna beschikt simpelweg over de benodigde kennis en ervaring. Ze heeft zich niet alleen onderscheiden met een zeldzaam passend CV. Ook haar collegiale houding en kordate optreden heeft indruk gemaakt. Ze stelde precies de juiste vragen en gaf ragfijne analyses. Dat kán soms confronterend zijn, maar het ís altijd uiterst zinvol. Alleen met zulk soort doortastendheid kun je namelijk echt het verschil maken.”

Vruchtbare samenwerking

Net als Peeters Weem kijkt Erna Sluis terug op een vruchtbare samenwerking. “Inhoudelijk hebben we een mooie slag geslagen met het aanscherpen van normeringskaders en verplichtingen, het opstellen van beleidsregels en het maken van rapportages hierop. Maar de echte sleutel tot succes, schuilt in de duurzame samenwerkingen die deze uitdaging heeft opgeleverd. Transparantie, open communicatie en vooral het durven aanmeten van een kwetsbare houding, bleken hierin doorslaggevend.”

“De NZa is immers ook niet onfeilbaar”, zegt Sluis. “Bij de introductie van de Wlz in 2016 is misschien te beperkt aandacht besteed aan deze nieuwe regelgeving. Met name de bewustwording van het feit dat de activiteiten voor de Wlz in een aparte rechtspersoon moeten worden ondergebracht, was niet optimaal. Door hiervoor zelf ook verantwoordelijkheid te nemen, werden de gesprekken met de uitvoerders ook direct opener en toegankelijker. De Wlz-uitvoerder moet immers, evenals de zorgverzekeraar, goed worden bestuurd. We hebben dan ook bewust niet gekozen voor lineaire communicatie in de vorm van enkel rapportages, maar juist echt de dialoog. Hierin hebben we samen de brug geslagen.”

Ook met Peeters Weem en zijn collega´s vormde Sluis een gesmeerde tandem: “alleen wanneer intern de neuzen dezelfde kant op wijzen, kun je een eenduidige boodschap uitdragen. Ik denk dat we daar goed in zijn geslaagd. Ricardo en ik voelden en vulden elkaar ook goed aan; dat is naast zo’n mooie uitdaging natuurlijk een cadeautje én het resultaat van betrokken en professionele bemiddeling.”

Fellowfield bemiddelt hoogopgeleide professionals binnen Finance, Risk, Audit en Compliance. Meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.